Flight Operation System

Erfaring

Skrevet av: Erik Dahle, publisert 03.03.2019

Vår erfaring bygger på flere år med kunnskap fra fly og helikopterbransjen.

 

Den kunnskapen benytter vi for å utvikle løsninger som effektiviserer og sikrer en trygg drift.Erik Dahle
Leder Kvalitet og Systemsikkerhet

Erik har 27 års erfaring fra CHC Helikopter Service.

Igjennom sitt virke som leder for drift og IT ledelse har han utviklet flere IT løsninger for fly og helikopter drift. Han har videre erfaring som daglig leder og omstrukturering av bedrifter ved bruk av IT teknologi.

5 år med teknisk utdannelse og videreutdanning innen IT, samt ledelse på flere nivåer har gitt grunnlag for den erfaring Erik bringer med seg til vårt selskap.Kjetil Fossum

Daglig leder og Systemutvikler

Kjetil har over 25 års erfaring som konsulent og systemutvikler fra flere næringer og kunder.

En høyskoleutdannelse innen datateknologi og programmering samt en Mastergrad i Business & Administration. I 2005 startet han Fossum IT.

Kjetil har stor kunnskap fra flere type industrier. Dette gir et godt grunnlag for å sette seg inn i kundens prosesser og være med på å effektivisere og utvikle gode løsninger.Gunleif Ræg
Leder drift & Support / Systemutvikler

Gunleif har 25 års efaring fra IT-bransjen og 4 årig høyskoleutdannelse innen informasjonsteknologi.

Lang erfaring fra utvikling av systemer, spesielt innenfor bank og finans.

Har i de senere år fokusert på drift av ulike systemer, inkludert plattform som dagens løsning baseres på.

Kommer fra IBM Services.

 Vi benytter videre andre programmeringsressurser i våre prosjekter som bidrar til utvikle den teknologiske plattformen.

 

Våre løsninger skal bygges på "Vinn Vinn" hvor kundene oppnår sine målsetninger ved bruk av våre systemplattform og system moduler.