Moduloppsett

Skrevet av: Erik Dahle, publisert 11.02.2019

Flight Operation System er bygget opp som moduler slik at en enkelt kan oppgradere til flere moduler - det betinger at en starter ut med Administrasjonsmodulen som er vår grunnmodul.

 


 


Administrasjon

Vår grunnmodul som følger opp dine oppdrag


Information
Employee db
Customer db
Airport db
- Mission request
- Internal control
- Invoice

 

Administrasjonsmodulen er vår grunnmodulen
som gir tilgang 
til andre moduler

 

Be om tilbud


Operativ


For en mer effektiv planlegging og sikker gjennomføring


Flightschedule
Crew Record
Flightplan
Load and Balance
Daily Flight Record
Fuel Tank 
Technical Remarks
Safe Job Analyse
Line Check
Checkliste
OPC

 

Det er mulig å velge enkelte systemer i denne modulen når en har grunnmodulen

 

Be om tilbud


Teknisk

 

Tekniske vedlikehold og oppfølging av delelager.


Workorder
Parts

 

Et system for mindre fly og helikopter selskap

 

Be om tilbud


Integrasjon


Vi kan integrere mot private og offentlige systemer


Invoice system
Operation system

 

Benyttes i sammen med våre andre moduler 

 

Be om tilbud


Rapport


Vår egen rapportgenerator henter ut data fra dine operasjoner


Tables
Spreadsheet
Graphical presentation

 

Benyttes i sammen med våre andre moduler
 

Be om tilbud


EFB

 

Ta med dokumenter og skjema der du er online eller offline


Aircraft dokumenter
Safe Job Analyse
Maintenance Record
Flight Record
Crew Record
Operational Flight Plan
Minimum Equipment List
Checklliste

 

Denne modulen kan benyttes når Operativ modul benyttes

 

Be om tilbud

 


Du leier våre moduler, hvor det kommer en etableringskostnad og deretter en månedlig driftskostnad pr. modul og en kostnad pr. bruker pr. modul. Dette gjør at en kan enkelt tilpasse egen drift ut fra størrelse på ditt selskap. Be om et tilbud eller en presentasjon via vår interaktive presentasjon.