Moduloppsett

Skrevet av: Erik Dahle, publisert 11.02.2019

 

Våre moduler er bygget opp slik at det enkelt kan oppgradere til flere moduler, men det betinger at en starter ut med Administrasjonsmodulen som er vår grunnmodul.

 


 

Administrasjon

Vår grunnmodul som følger opp dine oppdrag


- Informasjon
- Baseregister
- Kunderegister
- Oppdragsregister
- Faktura

 

Be om tilbud

Operativ

For en mer effektiv planlegging og sikker gjennomføring


- Flightschedule
- Crewtime
- Flightplan
- Load/Balance
- Safe Job Analyse
- Line Check
- Checkliste
- OPC

 

Be om tilbud

Teknisk

 

Tekniske systemer for oppfølging av vedlikehold og mannskaper


- ATL
- Skiftplan

 

Be om tilbud

Integrasjon

Vi kan integrere mot private og offentlige systemer


- Finans og Økonomi
- Tekniske systemer

 

Be om tilbud

Rapport

Vår egen rapportgenerator henter ut data fra dine operasjoner


- Tabeller
- Regneark
- Grafiske visninger
 

Be om tilbud

EFB

 

Ta med dokumenter og skjema der du er online eller offline


- Dokumenter
- Skjema

 

Be om tilbud

 


Du leier våre moduler, hvor det kommer en etableringskostnad og deretter en månedlig driftskostnad pr. modul og en kostnad pr. bruker pr. modul. Dette gjør at en kan enkelt tilpasse egen drift ut fra størrelse på ditt selskap. Be om et tilbud eller en presentasjon via vår interaktive presentasjon.