HJEM
 KOMPETANSE
 SERTIFISERINGER
 ERFARING
 KONTAKTINFORMASJONSertifiseringer


IBM Certified Advanced Application Developer - Lotus Notes and Domino v4, R5, R6, R7 and R8.


IBM WebSphere Studio, Professional or Advanced Edition v4