Skrevet av: Erik Dahle, publisert 08.02.2019

Electronic Flight Bag

Vi har utviklet egen app til iPad/iPhone som gir piloter tilgang til Electronic Flight Bag

Operation Manuals, Daily Flight Record/Aircraft Technical Log, Sikker Jobb Analyse, Operational Flight Plan og Sjekklister. Dette samt GPS tracking (flight following) og føring av Daily Flight Record og crew record gjør dette til det ultimate verktøyet for pilot og lastemenn

Alt er tilgjengelig offline om det ikke er mobildekning. 

App i bruk

Daily Flight Record
I den daglige flight recorden vil pilot sjekke inn for Flight and Duty, velge helikopter og få opp dato eller timeteller for neste service, Deferred Defect list og eventuelle varsler om MELs. På de forskjellige LEGS vil piloten velge hvilket oppdrag det flys på, legge inn fakturaartikkel det skal føres på samt tekniske tellere, rotor tid og tech tid. Ved dagens slutt brukes denne informasjonen til automatisk føring av fakturagrunnlag, prosjekt flight log og flight and duty/crew record.
Flight Bag Documents
Her finnes siste revisjon av Flight Manuals, Operational Manuals, Proof of Insurance. Systemet inneholder løsning for oppdatering av revisjoner på dokumentasjonen. På iPad/iPhone vil dokumentasjon vises med innholdsfortegnelse og mulighet for søking i tekst.
Safe Job Analysis
Kundene kan selv tilføre egne SJA-maler for ulike operasjoner. Det samme gjelder for sjekklister. En vil ved opprettelse av mal bestemme om det skal kreves kommentar på bestemte svaralternativer.
Operational Flight Plan - Weight and balance
Systemet gir mulighet for å planlegge og lage klar kladd av en plan. Denne kan så fylles ferdig før oppdraget flys. Planen inneholder også kalkulasjoner for vekt og balanse med longitudinal og lateral envelopes.