Skrevet av: Kjetil Fossum, publisert 09.01.2017

Sikker drift ved bruk av Flight Operation System

Flight Operation System er utviklet for helikopterdrift og sikrer en oversiktlig operasjonell drift - fra planlegging av oppdrag til fakturering - for bedre allokering av maskin, utstyr og mannskap.

FOS har funksjonalitet for hendelsesrapportering og oppfølging, farebibliotek, risikoevalueringer, evaluering av risiko i forbindelse med innføring av administrative endringer, som vil medvirke til at bruker er compliant i henhold til EASA reguleringer.

Dette inkluderer dokumentetkontroll og saksbehandling relatert til:

  • Operational Control according to ORO.GEN.160
  • Flight and Duty control according to Part ORO.Subpart FTL and national requlations
  • Electronic Flight Bag, Type B documents, according to Part SPA, Subpart M and CAT.GEN.MPA.141
  • A complete Safety Management System according to EASA Air Operations and Continuing Airworthiness
  • Occurrence Reporting and case handling according to ORO.GEN 160, CAMO.A.160, CAMO.A.202
  • Management of change according to ORO.GEN.130 and CAMO.A.130
  • Hazard Identification and Risk Assessment (Hazard Library) according to ORO.GEN.200(3) and CAMO.A.200(3)
  • Compliance Monitoring incl Finding registration according to ORO.GEN.200(6), CAMO.A.200(6) and CAMO.A.150


FOS - Flight Operation System explained in 1 minute.
Planlegging og kontroll ved bruk av Flight Operation System

Vårt Flight Operation System V3 – Advanced gir de ansvarlig for planlegging og ressursbruk en samlet oversikt over produksjonen.

Systemene kan gi varsel ved unormal produksjon som forsinkelse og uteblitt GPS signal fra fly eller helikopter.

Turer som er gjennomført, lagres og kan hentes frem i planlegging av nye oppdrag eller trening. Den oversikten kan også hentes ut via nettbrett eller smart telefon.

 

 

Basic

For å sikre en god oversikt over kunder og avtaler så trengs gode løsninger - noe vi tilbyr. Etter utført oppdrag så faktureres kunden med et par klikk fra pilotens innrapporterte daily flight record.

Advanced

Planlegg turer via vår flightsshedule modul. Utfør operasjonell flight planning med vekt og balanse kalkulasjoner, gjennomfør Safe Job Analysis for sikkerhet og få beregnet flytid og duty automatisk fra innrapportert daglig flight record.

Maintenance

Teknisk loggføring av flytid som gir kontroll på maskinens drift. Alle verdier kan sendes over til Maintenance system (f.eks. TELS/Gannett) automatisk. Teknisk personell følges opp via egne skiftplaner.

Electronic Flight Bag

Vi har utviklet en Elektronisk Flight Bag som gjør at all pålagt dokumentasjon og sertifikater kan medbringes på iPad/iPhone. Dette samt GPS tracking (flight following) og føring av Daily Flight Record og crew record gjør dette til det ultimate verktøyet for pilot og lastemenn. Og dette vil erstatte dagens ringpermer med dokumentasjon som følger helikopteret. EFB fungerer offline utenfor nettverksdekning.

Klikk for å se video av EFB.

Integration

Våre løsninger kan integreres med utenforliggende systemer, det være seg regnskapssystemer, maintenance systemer (f.eks. Gannet eller TELS) eller innrapportering av avvik via ADREP i ECCAIRS (E5X) format.

Report

Vår rapportmodul har enkel funksjonalitet for å hente ut tall på omsetning, flytid per maskin, pilot eller base innenfor et bestemt tidsrom.


Løsningen

Våre løsninger er under konstant videreutvikling for å tilpasse våre kunders behov. Løsningen har tilnærmet 100% oppetid - og det er bygget inn funksjonalitet for offline tilgang hvor dette er nødvendig.

Erfaring

Gjennom 25 års erfaring med helikopterløsninger og dagens referanser så er vi trygg på at våre løsninger bidrar til en mer effektiv, rasjonell og sikker drift. Vi er opptatt av vinn-vinn hvor våre løsninger skal bidra til en mer effektiv og rasjonell drift med sikkerhet som første prioritet.

 

EFB i bruk

Vår Electronic Flight Bag benyttes daglig av våre kunder for sikker og trygg operasjon.

Innslaget er hentet fra TVN sitt Insider program sendt den 6. mars 2019.

Flyger i Helitrans Tor Eirik Larheim fyller inn en Sikker Jobb Analyse før oppdraget starter.

 

 

 

iPad app med offline funksjonalitet

Vi har utviklet egen app som knyttes opp mot systemets database. Den gir piloter/lastemenn tilgang til Electronic Flight Bag med offline muligheter. Daily Flight Record/Aircraft technical Log, Sikker Jobb Analyse, Operational Flight Plan og flere andre systemer.